Artikler 

Omvendt Minor og 4

på 4-3 tilpass

Artikkelen tar for seg et spill der konvensjonen Omvendt Minor hviser hvordan den kan brukes for å unngå å komme i 3NT der paret mangler hold i en farge. Logisk tenkning gir også en mulighet til å finne toppkontrakten 4♠ med 4-3 tilpass.


Les artikkelen HER!