Her kommer det innsendte spill, konvensjoner og system!


Send inn dine bidrag!

Spill- og konvensjonseksjon er under arbeid

Untitled
South Deals
E-W Vul
10 9 7 3
J 7
K 7 4
A 9 5 4
A K J 8 6 4
10 5
J 9 2
J 8
N
WE
S
K Q 9 8 6 2
Q 10 8 3
K 10 7
Q 5 2
A 4 3
A 6 5
Q 6 3 2
WestNorthEastSouth
trinesiripålespen
   1 
2 3 3 Pass
3 Pass4 Pass
4 All pass  

Det jobbes nå med hvordan vi kan presentere hender i forbindelse med artikler og system. Begynner å ligne noe?
Grunnen til at jeg sier "vi" er for at arbeidet ikke skal føles så ensomt :D
Takk til trine, siri, pål og espen som ikke fins!